اخبار مربوط به شرکت شفا تجهیز

unnamed
خطا: The video () couldn't be embedded.مقام معظم رهبری مدظله العالی دهه اخیر را به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری نموده اند که شرکت های دانش بنیان با هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد مقاومتی دانش محور و تجاری ... ادامه مطلب
5 ژانویه, 2021shafaadmin
announce2
21 ژوئن, 2020shafaadmin
۴۴۴۳۹۰۶۴_۲۰۶۰۱۱۳۱۵۴۰۱۰۶۸۷_۷۷۷۰۲۶۵۵۳۹۸۲۹۵۶۳۳۹۲_n
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد تا ضمن اطلاع از به روز ترین تجهیزات پزشکی حوزه زیبایی، موجبات ورود قانونی این ... ادامه مطلب
8 فوریه, 2020shafaadmin
maxresdefault
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد تا ضمن اطلاع از به روز ترین تجهیزات پزشکی حوزه زیبایی، موجبات ... ادامه مطلب
8 فوریه, 2020shafaadmin
eadv_congress2018_LD
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد تا ضمن اطلاع از به روز ترین تجهیزات پزشکی ... ادامه مطلب
8 فوریه, 2020shafaadmin
AMWC-2018-IMAGE
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، ... ادامه مطلب
17 آوریل, 2018shafaadmin
۳۱۸۶۱۴۵۰_qLna10Sg_imcas_banner
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد ... ادامه مطلب
7 فوریه, 2018shafaadmin
Untitled-2
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین ... ادامه مطلب
5 نوامبر, 2017shafaadmin
Untitled-2
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، ... ادامه مطلب
5 نوامبر, 2017shafaadmin
۳۷e433ec49
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد تا ضمن اطلاع از به روز ترین تجهیزات پزشکی حوزه زیبایی، موجبات ورود قانونی این ... ادامه مطلب
5 نوامبر, 2017shafaadmin
۵cc
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد تا ضمن اطلاع از به روز ترین تجهیزات پزشکی ... ادامه مطلب
5 نوامبر, 2017shafaadmin
۲۰۵b4bb3-fc0c-4c49-8b8b-4078d6d65bd0
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد تا ضمن اطلاع از به روز ... ادامه مطلب
17 آوریل, 2017shafaadmin
imcas2017
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد تا ضمن اطلاع ... ادامه مطلب
22 مارس, 2017shafaadmin
ujukarl
26 آوریل, 2015shafaadmin
cosmo
کادر مدیریتی شرکت شفا تجهیز همواره با شرکت کردن در مطرح ترین نمایشگاه های زیبایی در سراسر دنیا، سعی بر آن دارد ... ادامه مطلب
25 آوریل, 2015shafaadmin